SOFTNETA įgyvendina MTTP projektą „Naujos medicinos vaizdų transliacijos kūrimas”

2020-07-14

category-icon

2020-07-14

UAB „SOFTNETA“ ĮGYVENDINA NAUJOS MEDICINOS VAIZDŲ TRANSLIACIJOS KŪRIMO MTTP PROJEKTĄ

UAB „Softneta“ įgyvendina projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0001 „Naujos medicinos vaizdų transliacijos technologijos kūrimas“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Eksperimentas“.

Šio projekto tikslas – tikslingų investicijų į MTEP veiklas pagrindu išvystyti inovatyvų produktą – naują medicinos vaizdų transliacijos technologiją. Jos paskirtis – medicinos vaizdų ir signalų transliacija (įskaitant ir antrinį apdorojimą) siekiant suskaičiuoti vaizdų, signalų kiekybinius parametrus, susijusius su audinių ir organų struktūra bei funkcijomis, taip pat nustatyti  ankstyviuosius patologinius pokyčius. Naujos technologijos komercializavimas turės didelį poveikį bendrovės konkurencingumui ne tik Lietuvoje, bet ir didžiausiose eksporto rinkose medicinos informacinių technologijų prasme. Projektas atitinka bendrovės ilgalaikius tikslus, tiesiogiai siejasi su bendrovės žinioms imlaus produktų kūrimo inovacine veikla ir yra būtinas bendrovės verslo vizijai įgyvendinti.

Projekto įgyvendinimo metu planuojame pirmą kartą pasaulio lygiu kompleksiškai išspręsti medicinos vaizdų peržiūros internetinėse naršyklėse problemas. Į UAB „Softneta” sukurtą medicinos vaizdų transliacijos technologijos prototipą bus integruoti unikalūs sprendimai, formuojantys visiškai naują požiūrį į  medicinos vaizdų peržiūros principus pasauliniu mastu. Kliniškai patvirtintas sprendimas bus pateiktas rinkai.  Naujos kartos medicinos vaizdų transliacijos technologija suteiks galimybę užtikrinti kokybiškesnį bei greitesnį medicinos specialistų darbą su medicinos vaizdais, taip pat pačių pacientų aktyvų dalyvavimą jų sveikatos priežiūros procese

Bendra šio projekto vertė: 984 076,70 EUR.

UAB „Softneta“ investuos 541 242,22 EUR, Europos regioninės plėtros fondas skirs iki 442 834,48 EUR.

Projekto pradžia: 2020-07-09.

Projekto pabaiga: 2022-07-08.

Kontaktai pasiteirauti:

Kokybės ir projektų valdymo skyriaus vadovė Laura Baronienė

El. paštas: laura.baroniene@softneta.com

www.softneta.com