SOFTNETA įgyvendino naujos medicinos vaizdų transliacijos kūrimo MTTP projektą

2022-06-30

category-icon

2022-06-30

UAB „SOFTNETA“ ĮGYVENDINO NAUJOS MEDICINOS VAIZDŲ TRANSLIACIJOS KŪRIMO MTTP PROJEKTĄ

UAB „Softneta“ įgyvendino projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0001 „Naujos medicinos vaizdų transliacijos technologijos kūrimas“, finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Eksperimentas“. Šio projekto įgyvendinimo metu išvystytas inovatyvus produktas – nauja medicinos vaizdų transliacijos technologija (MIST). Jos paskirtis – medicinos vaizdų ir signalų transliacija (įskaitant ir antrinį apdorojimą) siekiant suskaičiuoti vaizdų, signalų kiekybinius parametrus, susijusius su audinių ir organų struktūra bei funkcijomis, taip pat nustatyti ankstyviuosius patologinius pokyčius. Projekto įgyvendinimo metu pirmą kartą pasaulio lygiu kompleksiškai išspręstos medicinos vaizdų peržiūros internetinėse naršyklėse problemos. Į UAB "Softneta" sukurtą medicinos vaizdų transliacijos technologijos prototipą integruoti unikalūs sprendimai, formuojantys visiškai naują požiūrį į medicinos vaizdų peržiūros principus pasauliniu mastu. Sprendimas patvirtintas klinikinių tyrimų rezultatais. Plačiau su MIST technologijos funkcionalumu galite susipažinti prezentacijoje arba video filmuke.

Žiūrėti MIST projekto prezentaciją arba video filmuką:

Artimiausiu metu planuojamas naujos technologijos komercializavimas turės didelį poveikį bendrovės konkurencingumui ne tik Lietuvoje, bet ir didžiausiose tarptautinėse medicinos informacinių technologijų eksporto rinkose.

Projekto pradžia: 2020-07-09.
Projekto pabaiga: 2022-06-30.

Kontaktai pasiteirauti:
Kokybės ir projektų valdymo skyriaus vadovė Laura Baronienė
El. paštas: laura.baroniene@softneta.com
www.softneta.com