ERDVINIŲ KOMPONENTŲ SKENERIS VISUALIXE

2020-04-01

category-icon

2020-04-01

3D Model Reconstruction

Softneta UAB 2017 – 2020 metais įgyvendinusi projektą „Permatomų objektų skaitytuvas, skirtas eiliniams vartotojams, sudarantis prielaidas spausdinti 3D objektus“ pagal priemonę EUROSTARS, kartu su Norvegijos partneriais Sharpxview AS  bei Lietuvos partneriais CGTrader UAB sukūrė erdvinių komponentų skenerį, kuris suteikia galimybę buitinėmis sąlygomis skenuoti pasirinktus objektus bei išsaugoti juos 3D modelyje.

Softneta UAB sukūrė programinę įrangą VisualiXe, kuri užtikrina 3D objektų vizualizavimo galimybes bei erdvinių komponentų skenerio (3D skaitytuvo) duomenų eksportavimą į standartinį 3D spausdintuvo formatą, tokiu būdu sudarydama galimybę tiesioginiam 3D objektų spausdinimui.

Projektą rėmė:

3D skaitytuvo vidinė struktūra:

3D Scanner Mini Real Picture

3D objektų skaitytuvas VisualiXe, užtikrina 3D objektų vizualizavimo galimybes bei 3D skaitytuvo duomenų eksportavimą į standartinį 3D spausdintuvo formatą, tokiu būdu sudarant galimybes tiesioginiam 3D vaizdų spausdinimui.

Žiūrėkite video įrašą, kuriame pateikiamas VisualiXe funkcionalumas:

Su VisualiXe programine įranga galima konvertuoti 2D nuotraukų duomenis į tūrinį 3D duomenų formatą:

3D segmentavimas

VisualiXe programinė įranga rekonstruoja segmento objekto paviršių bei paruošia saugoti standartizuotu formatu:

3D Model Reconstruction

Išsaugotą 3D modelį galima atidaryti su bet kuria 3D objektų modeliavimo programine įranga. Daugiau apie 3D objektų skaitytuvą VisualiXe skaitykite čia. Skaitykite spaudos pranešimą apie VisualiXe: čia.