Mūsų vizija – tapti patikimu technologijų partneriu ir teikti universalią prieigą prie medicinos vaizdų bei dirbtinio intelekto.

Apie mus

logo

Softneta specializuojasi medicinos vaizdų ir komunikavimo sprendimų kūrime, gerinančių pacientų sveikatos priežiūros kokybę. Kompanija buvo įkurta 2007 metais ir turi sukaupus daugiau nei 17 metų patirtį kuriant medicinos prietaisus, skirtus apdoroti, vizualizuoti ir perduoti diagnostinius medicinos duomenis.
Softneta įmonės produktai yra unikalūs ir skirti padėti medicinos specialistams priimti sprendimus kasdien, sujungiant visus medicinos duomenis į vientisą ir greitai veikiantį tinklą.

VYKDANČIOJI KOMANDA IR VALDYBOS NARIAI

team-member-image

Vytautas Baublys

Generalinis direktorius

team-member-image

Tomas Dumbliauskas

Technikos direktorius

team-member-image

Anatolijus Faktorovičius

Valdybos narys

team-member-image

Petras Mičiūnas

Valdybos narys

INVESTUOTOJAI

logo

2016 m. pradžioje rizikos kapitalo įmonės Practica Capital valdomas fondas investavo 1 mln. Eur į įmonės Softneta veiklą. Practica Capital yra rizikos kapitalo įmonių grupė įsteigta 2011 m. susibūrus savo verslus pardavusių verslininkų ir finansininkų komandai.

Integruota

B2B Partnerių

540+

SUKURTA VERTĖ

~10 mln.

žmonių

Įkelti savo tyrimą

Peržiūrėti su MEDDREAM:

logo
value
statistics-image

Serverių instaliacijos

2540+

statistics-image

Šalys

75+

statistics-image

Apsikeista tyrimais

1.12M+

KOKYBĖS IR INFORMACIJOS SAUGUMO POLITIKA

Būti patikimu technologiniu partneriu ir teikti universalią prieigą prie medicinos vaizdų ir intelekto.

 • Medicinos programinės įrangos gamintojams teikiame naršyklėje veikiantį vizualizacijos sprendimą, leidžiantį pasiekti medicininės diagnostikos duomenis per mūsų sertifikuotą ir gamintojo atžvilgiu neutralią DICOM peržiūros priemonę MedDream;
 • Siūlome finansiškai lanksčius sprendimus pritaikydami verslo modelį bei funkcijų sukūrimo galimybes prie mūsų klientų verslo poreikių;
 • Garantuojame, kad MedDream yra lengvai integruojamas, paruoštas naudoti, paprastas ir patogus naudoti, lyginant su mūsų konkurentų ar pačių gamintojų sukurtais sprendimais;
 • Nuolat plečiame MedDream technologinio vystymo galimybes ir didiname jo sąveikumą (integracijomis naudojant API ir įskiepius), siekdami pagerinti mūsų produkto plėtojimo ir integravimo galimybes;
 • Aktyviai stebime ir nuolat tobuliname produktų našumą, patikimumą, saugumą ir klientų aptarnavimą, siekdami užtikrinti išskirtinę patirtį savo klientams.

Užtikrinti nepertraukiamą įmonės veiklą

 • Teikiame prioritetą ir saugome duomenų ir informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą, užtikrindami suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą ir saugumą;
 • Įvykus saugumo incidentui, kuris sutrikdo veiklą, mūsų prioritetas yra kuo greičiau atkurti pilną įmonės veiksmingumą.

Būti geriausiu darbdaviu Lietuvoje.

 • Užtikrinti teisingumą ir pagarbą;
 • Kurti darbo vietas, kur darbuotojai jaučiasi svarbūs ir gerbiami;
 • Užtikrinti potencialo realizavimą ir augimą;
 • Susieti darbuotojų atlyginimų augimą su įmonės sėkme.

Pagrindinė vertybė – pagarba. Pagarba klientams. Pagarba darbuotojams. 

Įgyvendindami integruotą kokybės ir inofrmacijos saugumo vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų ISO 13485, ISO 27001 reikalavimus, mes siekiame gerinti jos efektyvumą, įsipareigojame užtikrinti atitiktį teisiniams ir kitiems reikalavimams, taikomiems kokybės ir informacijos saugumo srityse, įsipareigojame užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos gerinimą. Lanksčiai reaguojame į besikeičiančias aplinkos sąlygas, nuolat vertiname pasiekimus peržiūrėdami politiką ir tikslus. Politiką ir tikslus direktorius ir technikos direktorius peržiūri ne rečiau kaip du kartus per metus vadovybinių analizių metu. Skatiname ir stipriname darbuotojų tarpe tokias vertybes kaip atsakomybė už informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. Mūsų darbuotojai aktyviai dalyvauja kokybės ir informacijos saugumo valdymo procesuose, jie nuolat informuojami apie organizacijos ketinimus.

2024-02-20. Dokumento versija 3.0.

 

SERTIFIKAVIMAS IR REGISTRAVIMAS

Šveicarijos 2b klasės registracija

Terapinių produktų agentūra Swissmedic užregistravo medicininę programinę įrangą MedDream kaip IIB klasės radiologijos nuotraukų archyvavimo ir komunikavimo sistemos darbo stotį Šveicarijoje.

Singapūro B klasės registracija

MedDream yra registruotas kaip B klasės medicinos prietaisas Singapūro rinkoje (Singapore Medical Device Register (SMDR)). Meddream programinės įrangos registracijos nr: DE0504088.

ISO 13485:2016

Softneta vadybos sistema yra sertifikuota medicinos paskirties programinės įrangos kūrimo ir priežiūros sričiai.

ES projektai ir jų finansavimas

 • Inovatyvaus produkto „Medical Video Router” kūrimui pagal „Intelektas LT” programą.
 • Eksporto plėtrai ir įmonės partnerių tinklo didinimui pagal „Naujos galimybės” programą.
 • Verslo kelionėms į Skandinaviją pagal Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir pramonės mobilumo program, 2 kartus.
 • Eksporto plėtrai pagal „Gateway” projektą, 3 kartus.
 • „Medicininių diagnostinių vaizdų banko sukūrimo techninė galimybių studija” projektui.
 • „Medicininių diagnostinių vaizdų peržiūros stoties kūrimo techninės galimybių studijos parengimas” projektui.
 • Įmonės konkurencingumo didinimas, pagal priemonę „Naujos galimybės LT”.
 • „Medicininės operacinės sistemos ir taikomųjų programų MTTP projektas” pagal priemonę „Intelektas”.
 • „Medicininių vaizdų apdorojimo, kompiuterinio diagnozavimo ir klinikinių sprendimų palaikymo informacinės sistemos ir taikomųjų programų kūrimas” pagal priemonę „Intelektas”.
 • Įmonės konkurencingumo didinimas, pagal priemonę „Naujos galimybės LT”.
 • „Naujos medicinos vaizdų transliacijos technologijos kūrimas“ projektas pagal priemonę „Eksperimentas“.

Asmens duomenų apsauga ir Privatumas

Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, UAB „Softneta“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Kontaktai: Raimundas Mikalauskas, tel. nr. +370 630 06808, el. paštas: dpo@softneta.com.

Duomenų subjektai su savo teisėmis gali susipažinti čia: Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka.

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma pateikiama čia: Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma.

Softneta produktų platintojai su specialiosiomis sąlygomis dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei Medicinos priemonių reglamento įgyvendinimo gali susipažinti čia: Specialiųjų sąlygų, susijusių su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu dokumentas.

Sužinoti daugiau apie Softneta Privatumo Politiką.

Pažeidžiamumo atskleidimo politika

Medicininės programinės įrangos tiekėja SOFTNETA labai rimtai vertina saugumo problemas ir pripažįsta privatumo, saugumo ir bendruomenės informavimo svarbą. Todėl esame įsipareigoję spręsti saugumo problemas ir informuoti apie jas, taikant konstruktyvų požiūrį, kurio tikslas – užtikrinti didžiausią medicininės programinės įrangos vartotojų apsaugą. Jei identifikavote mūsų medicininės programinės įrangos pažeidžiamumą arba norite pranešti apie saugumo incidentą, susisiekite su SOFTNETA duomenų apsaugos pareigūnu.

SOFTNETA suteiks informaciją pranešusiam asmeniui apie pažeidžiamumo valdymą.

Mes vertiname Jūsų pastangas, suteikiančias mums galimybę tobulinti savo programinę įrangą ir geriau apsaugoti asmens sveikatos duomenis. Dėkojame, kad dirbate su mumis įgyvendindami pažeidžiamumo atskleidimo politiką.

Stengsimės skirti reikiamus išteklius siekdami kaip įmanoma greičiau išspręsti Jūsų identifikuotą problemą.