Mūsų vizija – tapti patikimu technologijų partneriu ir teikti universalią prieigą prie medicinos vaizdų bei dirbtinio intelekto.

Apie mus

logo

Softneta specializuojasi medicinos vaizdų ir komunikavimo sprendimų kūrime, gerinančių pacientų sveikatos priežiūros kokybę. Kompanija buvo įkurta 2007 metais ir turi sukaupus daugiau nei 12 metų patirtį kuriant medicinos prietaisus, skirtus apdoroti, vizualizuoti ir perduoti diagnostinius medicinos duomenis.
Softneta įmonės produktai yra unikalūs ir skirti padėti medicinos specialistams priimti sprendimus kasdien, sujungiant visus medicinos duomenis į vientisą ir greitai veikiantį tinklą.

VYKDANČIOJI KOMANDA IR VALDYBOS NARIAI

team-member-image

Vytautas Baublys

Generalinis direktorius

team-member-image

Tomas Dumbliauskas

Technikos direktorius

team-member-image

Anatolijus Faktorovičius

Valdybos narys

team-member-image

Petras Mičiūnas

Valdybos narys

INVESTUOTOJAI

logo

2016 m. pradžioje rizikos kapitalo įmonės Practica Capital valdomas fondas investavo 1 mln. Eur į įmonės Softneta veiklą. Practica Capital yra rizikos kapitalo įmonių grupė įsteigta 2011 m. susibūrus savo verslus pardavusių verslininkų ir finansininkų komandai.

Integrated by

B2B Partners

190+

CREATED VALUE FOR

~7.5 M

People

UPLOAD YOUR STUDY

TEST MEDDREAM ON:

logo
value
statistics-image

Serverių instaliacijos

850+

statistics-image

Darbo stočių instaliacijos

2000+

statistics-image

Šalys

55+

statistics-image

Apsikeista tyrimais

575k+

KOKYBĖS POLITIKA

Tapti patikimu technologiniu partneriu ir teikti universalią prieigą prie medicinos vaizdų.
– Sukurti pasaulio lygmens IT sprendimą, užtikrinantį trečiųjų šalių integracijos galimybes.
– Padidinti nacionalinių e-sveikatos sistemų, besinaudojančių mūsų IT sprendimu, skaičių.
– Sukurti pridėtinės vertės paslaugas sveikatos priežiūros vaizdų valdymo ir diganostikos srityse.
– Užtikrinti konkurencinį pranašumą realizuojant e-sveikatos bei dirbtinio intelekto galimybes.
– Suteikti suinteresuotosioms šalims (pacientams, medicinos specialistams, draudimo atstovams ir kt.) prieigą prie medicinos vaizdų, nepriklausančią nuo jų buvimo vietos ar prisijungimui skirtų prietaisų.

 

Pagrindinė Softneta vertybė – pagarba. Pagarba klientams bei pagarba darbuotojams.
Įgyvendindami kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 13485 reikalavimus, mes siekiame gerinti jos efektyvumą, užtikriname atitiktį teisiniams reikalavimams. Lanksčiai reaguojame į besikeičiančias aplinkos sąlygas, nuolat vertiname pasiekimus peržiūrėdami politiką ir tikslus. Mūsų darbuotojai aktyviai dalyvauja kokybės valdymo procesuose, jie nuolat informuojami apie organizacijos ketinimus.

SERTIFIKAVIMAS

Singapūro B klasės registracija

MedDream yra registruotas kaip B klasės medicinos prietaisas Singapūro rinkoje (Singapore Medical Device Register (SMDR)). Meddream programinės įrangos registracijos nr: DE0504088.

ISO 13485:2016

Softneta vadybos sistema yra sertifikuota medicinos paskirties programinės įrangos kūrimo ir priežiūros sričiai.

ES projektai ir jų finansavimas

 • Inovatyvaus produkto “Medical Video Router” kūrimui pagal “Intelektas LT” programą.
 • Eksporto plėtrai ir įmonės partnerių tinklo didinimui pagal “Naujos galimybės” programą.
 • Verslo kelionėms į Skandinaviją pagal Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir pramonės mobilumo program, 2 kartus.
 • Eksporto plėtrai pagal “Gateway” projektą, 3 kartus.
 • “Medicininių diagnostinių vaizdų banko sukūrimo techninė galimybių studija” projektui.
 • “Medicininių diagnostinių vaizdų peržiūros stoties kūrimo techninės galimybių studijos parengimas” projektui.
 • Įmonės konkurencingumo didinimas, pagal priemonę “Naujos galimybės LT”.
 • “Medicininės operacinės sistemos ir taikomųjų programų MTTP projektas” pagal priemonę “Intelektas”.
 • “Medicininių vaizdų apdorojimo, kompiuterinio diagnozavimo ir klinikinių sprendimų palaikymo informacinės sistemos ir taikomųjų programų kūrimas” pagal priemonę “Intelektas”.
 • Įmonės konkurencingumo didinimas, pagal priemonę “Naujos galimybės LT”.
 • „Naujos medicinos vaizdų transliacijos technologijos kūrimas“ projektas pagal priemonę „Eksperimentas“.

Asmens duomenų apsauga ir Privatumas

Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, UAB „Softneta“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Kontaktai: Raimundas Mikalauskas, tel. nr. +370 630 06808, el. paštas: dpo@softneta.com.

Duomenų subjektai su savo teisėmis gali susipažinti čia: Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka.

Softneta produktų platintojai su specialiosiomis sąlygomis dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei Medicinos priemonių reglamento įgyvendinimo gali susipažinti čia: Specialiųjų sąlygų, susijusių su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu dokumentas.

Sužinoti daugiau apie Softneta Privatumo Politiką.

Pažeidžiamumo atskleidimo politika

Medicininės programinės įrangos tiekėja SOFTNETA labai rimtai vertina saugumo problemas ir pripažįsta privatumo, saugumo ir bendruomenės informavimo svarbą. Todėl esame įsipareigoję spręsti saugumo problemas ir informuoti apie jas, taikant konstruktyvų požiūrį, kurio tikslas – užtikrinti didžiausią medicininės programinės įrangos vartotojų apsaugą. Jei identifikavote mūsų medicininės programinės įrangos pažeidžiamumą arba norite pranešti apie saugumo incidentą, susisiekite su SOFTNETA duomenų apsaugos pareigūnu.

SOFTNETA suteiks informaciją pranešusiam asmeniui apie pažeidžiamumo valdymą.

Mes vertiname Jūsų pastangas, suteikiančias mums galimybę tobulinti savo programinę įrangą ir geriau apsaugoti asmens sveikatos duomenis. Dėkojame, kad dirbate su mumis įgyvendindami pažeidžiamumo atskleidimo politiką.

Stengsimės skirti reikiamus išteklius siekdami kaip įmanoma greičiau išspręsti Jūsų identifikuotą problemą.