ES PROJEKTAI

 • Inovatyvaus produkto "Medical Video Router" kūrimui pagal "Intelektas LT" programą.
 • Eksporto plėtrai ir įmonės partnerių tinklo didinimui pagal "Naujos galimybės" programą.
 • Verslo kelionėms į Skandinaviją pagal Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir pramonės mobilumo program, 2 kartus.
 • Eksporto plėtrai pagal "Gateway" projektą, 3 kartus.
 • "Medicininių diagnostinių vaizdų banko sukūrimo techninė galimybių studija" projektui.
 • "Medicininių diagnostinių vaizdų peržiūros stoties kūrimo techninės galimybių studijos parengimas" projektui.
 • Įmonės konkurencingumo didinimas, pagal priemonę "Naujos galimybės LT".
 • "Medicininės operacinės sistemos ir taikomųjų programų MTTP projektas" pagal priemonę "Intelektas".
 • "Medicininių vaizdų apdorojimo, kompiuterinio diagnozavimo ir klinikinių sprendimų palaikymo informacinės sistemos ir taikomųjų programų kūrimas" pagal priemonę "Intelektas".
 • Įmonės konkurencingumo didinimas, pagal priemonę "Naujos galimybės LT".
 • „Naujos medicinos vaizdų transliacijos technologijos kūrimas“ projektas pagal priemonę „Eksperimentas“.

SOFTNETA įgyvendino naujos medicinos vaizdų transliacijos kūrimo MTTP projektą

category-icon

2022-06-30

Skaityti daugiau

UAB „SOFTNETA“ ĮGYVENDINO NAUJOS MEDICINOS VAIZDŲ TRANSLIACIJOS KŪRIMO MTTP PROJEKTĄ UAB „Softneta“ įgyvendino projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0001 „Naujos medicinos vaizdų transliacijos technologijos kūrimas“, finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

Skaityti daugiau

SOFTNETA didina konkurencingumą

category-icon

2022-03-24

Skaityti daugiau

UAB „SOFTNETA“ DIDINA KONKURENCINGUMĄ UAB „Softneta“ įgyvendino projektą Nr. S-03.2.1-LVPA-K-801-05-0032 „UAB „Softneta“ konkurencingumo didinimas“, finansuotą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo

Skaityti daugiau

SOFTNETA dalyvauja įgyvendinant projektą „ProDiT: skaitmeninės transformacijos projektai“

category-icon

2021-01-01

Skaityti daugiau

Nuo 2020-01-01 SOFTNETA, UAB dalyvauja įgyvendindama projektą „ProDiT: Skaitmeninės transformacijos projektai“. Daugiau apie projektą skaitykite angliškoje Softneta svetainės versijoje.

Skaityti daugiau

SOFTNETA įgyvendina MTTP projektą „Naujos medicinos vaizdų transliacijos kūrimas”

category-icon

2020-07-14

Skaityti daugiau

UAB „SOFTNETA“ ĮGYVENDINA NAUJOS MEDICINOS VAIZDŲ TRANSLIACIJOS KŪRIMO MTTP PROJEKTĄ UAB „Softneta“ įgyvendina projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0001 „Naujos medicinos vaizdų transliacijos technologijos kūrimas“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

Skaityti daugiau