ES PROJEKTAI

 • Inovatyvaus produkto "Medical Video Router" kūrimui pagal "Intelektas LT" programą.
 • Eksporto plėtrai ir įmonės partnerių tinklo didinimui pagal "Naujos galimybės" programą.
 • Verslo kelionėms į Skandinaviją pagal Šiaurės ir Baltijos šalių verslo ir pramonės mobilumo program, 2 kartus.
 • Eksporto plėtrai pagal "Gateway" projektą, 3 kartus.
 • "Medicininių diagnostinių vaizdų banko sukūrimo techninė galimybių studija" projektui.
 • "Medicininių diagnostinių vaizdų peržiūros stoties kūrimo techninės galimybių studijos parengimas" projektui.
 • Įmonės konkurencingumo didinimas, pagal priemonę "Naujos galimybės LT".
 • "Medicininės operacinės sistemos ir taikomųjų programų MTTP projektas" pagal priemonę "Intelektas".
 • "Medicininių vaizdų apdorojimo, kompiuterinio diagnozavimo ir klinikinių sprendimų palaikymo informacinės sistemos ir taikomųjų programų kūrimas" pagal priemonę "Intelektas".
 • Įmonės konkurencingumo didinimas, pagal priemonę "Naujos galimybės LT".
 • „Naujos medicinos vaizdų transliacijos technologijos kūrimas“ projektas pagal priemonę „Eksperimentas“.