MedDream DICOM peržiūra – 8.3.0 versija!

2023-10-30

category-icon

2023-10-30

MedDream Dicom Viewer 8.3.0

Nauja MedDream DICOM peržiūros 8.3.0 versija jau išleista!

Pačios svarbiausios naujos funkcijos, matavimai ir pagerinimai aprašyti žemiau. 

Naujos peržiūros funkcionalumo funkcijos:

 • 4×4 Išdėstymas. Pridėtas naujas išdėstymo pasirinkimas 4×4:

4x4 Layout Dicom Viewer

 • Išmanusis vaizdų užkrovimas peržiūros srityje (konfigūruojama). Kad būtų galima greičiau slinkti, 10 egzempliorių automatiškai įkeliami pirmyn ir atgal. Taigi vartotojas gali sklandžiai slinkti serijomis abiem kryptimis.
 • Laiko intensyvumo kreivė. Matavimas leidžia vizualizuoti pažeidimų elgesį, nubrėžiant dominančios srities intensyvumo vertes laikui bėgant po kontrastinės medžiagos suleidimo:

Time Velocity dicom viewer

 • Ekrano erdvės išskaidymas. Galimybė viename monitoriuje turėti dvi paneles, tuomet dvigubas pelės mygtuko sprangelėjimas ant atverto paveikslėlio laikinai padidins vaizdą vienos palelės ribose, o ne per visą peržiūros sritį:

Splitting Viewports Into 2 Panels Dicom Viewer

Vaizdų išplėtimo į paneles variantai:

 • Dvigubas spragtelėjimas ant vaizdo: išplėskite iki aktyvios kairėje arba dešinėje esančios panelės;
 • Alt + Dvigubas spragtelėjimas ant vaizdo: išplėskite į priešingą panelę;
 • Dvigubas spragtelėjimas tarp 2 vaizdų: išplėskite abu vaizdus;
 • Dvigubas spragtelėjimas ant 4 vaizdų susikirtimo: išplėskite keturis vaizdus;
 • Dvigubas spragtelėjimas ant išplėsto vaizdo: grįžti atgal į pradinį dydį.

Keičiama vartotojo Nustatymai skiltyje:

split into 2 panels dicom viewer

 • Palyginimamųjų tyrimų paryškinimas. Nustatymas Paryškinti palyginimo tyrimus leidžia lengviau atskirti pirmą atidarytą tyrimą nuo visų kitų tyrimų, kurie atidaromi Peržiūros lange palyginimui. Palyginimo tyrimui miniatiūrų juostoje ir peržiūros srityje paryškinama tyrimo data:

Comparison Study Dicom Viewer

Datos paryškinimas ir papildoma etiketė palyginimo tyrimams konfigūruojami sistemos nustatymuose:

Comparison Study Settings Dicom Viewer

 • 4D Įrankiai. Sukonstruoti 4D seriją. Įrankis naudojamas sukurti virtualiai serijai iš tyrimo serijų, kai duomenys surūšiuojami erdvėje, o paskui laike.

Construct 4D Series Menu

Įrankis gali būti naudojamas tiek kelių serijų apjungimui, tiek vienos serijos apdorojimui:

Construct 4D Series Dicom Viewer

 • 4D slankjuostė skirta valdyti laiko taškus tyrimuose, kuriuose yra laiko parametrai:

4D Series Slide Bar Dicom Viewer

Galimybė išjungti 4D slankjuostės rodymą:

 • Lygiuoti ir užfiksuoti: kai Lygiuoti ir užfiksuoti yra aktyvuota visos antraštės bei valdymo elementai yra vaizduojami priešingoje pusėje nei lygiuojamas vaizdas:

Align And Lock Labels In Dicom Viewer

 • Segmentavimas. Interpoliavimo įrankis: 

dicom viewer Segmentation Interpolation

Įrankis suteikia galimybę automatiškai užpildyti tarpinius vaizdus segmentais tarp dviejų, trijų ar daugiau naudotojo segmentuotų vaizdų:

dicom viewer Segmentation Interpolation

Nauji matavimai:

 • Uždaras daugiakampis ir Repulsorius:
  • Uždaras daugiakampis: skirtas pažymėti dominančią sritį sujungtą lenktomis linijomis.
  • Repulsorius: koreguoti uždarą daugiakampį.

Piešti uždarą daugiakampį:

Closed Polygon Dicom Viewer

Pažymėti uždarą daugiakampį:

Koreguoti su Repulsoriumi:  

 • Kopijuoti matavimo vertes į mainų sritį. Galimybė kopijuoti matavimo vertes į mainų sritį:

Copy Measurement Values To Clipboard Dicom Viewer

Nukopijuotų verčių pvz.: „Mean: 268.37 HU  SD: 91.57 HU  Sum: 748217.00 HU Min: -251.00 HU  Max: 457.00 HU Area: 22.77 cm² (W: 6.17 cm H: 3.69 cm)”.

Pagerinimai:

 • Peržiūros režimas, Video ir Daugiakadrio vaizdo valdymo juosta. Peržiūros režimo, Video ir Daugiakadrio vaizdo valdymo juostų atnaujintas dizainas:

Cine Video Multiframe Bar Dicom Viewer

 • MIST MPR funkcionalumas. Galimybė pasukti ir apversti rekonstrukcijas.

MIST MPR Functionality Dicom Viewer

 • Miniatiūros:
  • Tyrimų apibūdinimas. Galimybė pridėti tyrimo apibūdinimus miniatiūrų juostoje.
  • Viena miniatiūra ir KO, PR ar Segmentų ikonos greta jos. Rodoma viena vaizdų ar serijos miniatiūra. Jeigu tyrime yra anotacijų, papildomos KO, PR ar Segmentų ikonos rodomos greta miniatiūros.

Study Description Dicom Viewer

 • Miniatiūrų juosta. Galimybė nustatyti, kurį tyrimą išplėsti pirmąjį ar paskutinį, jei tyrimas yra atidaromas per žetonų (tokenų) integraciją.

Thumbnail Bar Dicom Viewer

 • Histograma. Pridėtas Y ašies išdidinimas:

Histogram Dicom Viewer

 • Išvalyti talpyklą (cache). Galimybė išvalyti įskiepio talpyklą, įskaitant peržiūrimo tyrimoserijos ar vaizdo talpykloje saugomus duomenis:

Clear Cache Dicom Viewer

 • Komunikacijos API. Pridėtos funkcijos:
  • Sukurti MPR;
  • Gauti metaduomenis;
  • Nustatyti papildomas etiketes serijoms peržiūros srityje;
  • Gauti ir nustatyti uždaro daugiakampio matavimą.

Daugiau apie MedDream DICOM peržiūros integravimą per Komunikacijos API skaitykite skiltyje: Integracijos Gidas.

Daugiau apie visas naujas MedDream DICOM peržiūros naujosios versijos funkcijas ir patobulinimus skaitykite: nauja versija 8.3.0. 

Išbandykite naująją 8.3.0 versiją nemokamai:

ONLINE DEMO meddream

MedDream | DICOM Peržiūros funkcionalumas v8.3.0:


Linux naudojotai: Windows naudotojai:
Jei norite atsinaujinti į naujausią versiją, spustelėkite nuorodą: Naujinimas į MedDream v8.3.0, skirtas (Linux) arba skaitykite Installation & Service Manual puslapį Nr. 146. Jei norite atsinaujinti į naujausią versiją, spustelėkite nuorodą: Naujinimas į MedDream v8.3.0, skirtas (Windows) arba skaitykite Installation & Service Manual puslapį Nr. 148.

Dėl detalios atnaujinimų informacijos, prašome spausti šią: Versijos pastabos.

MedDream | PACS funkcionalumas:

MedDream | VideoStation funkcionalumas:

MedDream | SendToPACS funkcionalumas:

Nauja MedDream DICOM peržiūros 8.3.0 versija bus atnaujinta, jeigu jūs esate užsakę atnaujinimų paslaugą. Susisiekite su mumis: info@softneta.com.